Vi producerar hösilage som har en torrsubstans halt på mellan 45 och 70%. Hösilage inom denna intervall minimerar risken för botulism och mögel angrepp.

Mögel undviks även genom att vi har tjockt lager plast och varsam hantering. Om en bal mot förmodan skulle ha ett mögelangrepp ersätter vi den omgående med en ny utan någon kostnad för dig.

Fråga prisuppgifter och tillgång.