Välkommen till Candar

Candar importerar och förmedlar halmströ produkter för hästar och produktionsdjur.

Att importera halm från utlandet som ändå växer kring knuten kan verka konstigt.
Men det har visat sig att den halm som kommer från de sydligare områden i Norden har en mycket hög kvalitet, med låga värden av mögelsporer och svampar.

Dessutom har de företag som hittat en nisch i att börja producera t.ex. halmpellets, kunnat höja kvaliteten med att halmen i tillverkningsprocessen värmebehandlas och man får ett halmströ som är helt fri från sporer och bakterier.

Genom att halmen finsnittas och mals stiger uppsugnings förmågan, upp till 5 gånger sin egen vikt och mängden halmströ som används per djur och dag minskas avsevärt.

Ett bättre klimat i stallet, mindre arbetsinsats med utgödsling och att ströa, mindre lagringsutrymmen krävs, gör att halmströ som finsnittat, granulerat eller pellets blir ett oslagbart strömedel.

Vi saluför även eget producerat hösilage och havre.

Candar är varumärket för vår brokiga verksamhet.

Mats Blomqvist